Legionella   Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekte wordt zo genoemd omdat hij in 1976 voor het eerst is geconstateerd bij een groep oudstrijders uit de Vietnamoorlog. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijgt men geen veteranenziekte.

In het voorjaar van 1999 brak na afloop van de Westfriese Flora een legionella-epidemie uit. Voor het eerst werd Nederland toen geconfronteerd met een grootschalige legionellabesmetting. Sindsdien voeren verantwoordelijke instanties als de Inspectie Milieuhygiëne van VROM, de Keuringsdienst van Waren, gemeenten en provincies extra veel controles uit. Ook zijn inmiddels maatregelen genomen om legionellabesmettingen beter te voorkomen. <<< terug